Concept voorwaarden. 10092020

Verkoopvoorwaarden DKW Club Nederland. Betreffen zowel DKW Magazijnverkopen als DKW Clubwinkelverkopen.

Het magazijn van de DKW Club Nederland kent twee locaties: een voor auto- en motorfietsonderdelen in Ruinerwold en een voor bromfietsonderdelen in Helmond. Elk magazijn heeft een contactpersoon, die zelf bepaalt wanneer en op welke manier hij door leden benaderd kan worden. De prijzen en de verkoopcondities (o.a. verzendmogelijkheden en -kosten) worden door de magazijnmedewerkers bepaald. Op basis waarvan? Op basis van werkelijke kosten? Verpakking en verzendkosten? Gestandaardiseerde kosten? En hoe handelen met verzenden naar buitenland? Verzendkosten vooraf opvragen en vooraf laten betalen?

Er zijn wat spelregels, die gelden voor leden, verkopen, magazijnmedewerkers en inkoop.

Leden en het magazijn

Garantiebepalingen en teruggaverecht

Magazijnmedewerkers

Inkoop van onderdelen

Bij twijfelgevallen en onduidelijkheden over in- en verkopen van onderdelen  en over de toepassing van de richtlijnen beslissen de magazijnmedewerkers. Ook mogen zij in uitzonderlijke gevallen afwijken van hetgeen hierboven bepaald is. Conflicten tussen leden en magazijn, die niet zelf kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan het bestuur.

Betalingsmogelijkheden.

Verloten van zeldzame onderdelen.?

Verkopen bij opbod? Nee.

Hoe aanbieden aan de leden wanneer zeldzame onderdelen in het magazijn komen?

(alle leden kans? Periode beschikbaar? Forum? Magazijnpagina website? Nieuwsbrief?

Alleen onderdelen kopen voor DKW’s die een lid heeft? Te controleren aan de voertuigenlijst?

In alle gevallen of alleen bij bijzondere en zelfdzame onderdelen?

Risico van verzenden?  Altijd bij de koper. Altijd standaard verzending. Tenzij: Als koper andere voorwaar wil (bv verzekeren of aangetekend) kan dat tegen de geldende meerkosten.  De keuze van de partij die de verzending verzorgt ligt bij het magazijn.

Leveringen dienen direct door de koper op hoeveelheid en beschadiging te worden gecontroleerd.

Bij aankopen in het magazijn dient dit ter plaatse gedaan te worden. Bij levering middels verzending dienen gebreken binnen 24 uur na ontvangst gemeld te worden.  Retourzendingen dienen binnen 15 dagen te gebeuren.  Indien geen tijdige melding wordt gedaan of de retourzending te laat wordt verzonden vervalt het recht op reclamatie.,

Eigendomsvoorbehoud in geval van aankoop op rekenen?

Aansprakelijkheid:  Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit voor alle schade, hoe deze schade ook is ontstaan .