Op deze pagina publiceren wij artikelen zoals ze door de media geplaats zijn. Het geeft een beeld van de aandacht die DKW en de voertuigen krijgen. 

Heeft u zelf een publicatie? Of er een gezien? Stuur het in aar de webmaster. Hij kan het artikel dan plaatsen en zal , indien bekend, de bron vermelden.

Deze DKW is gerestaureerd door ons clublid Jo Nuismer en daarna in Amerika beland. Ken Arlen heeft hem gekocht en is inmiddels lid van onze vereniging.