DOELSTELLING

DKW Club > De club > Doelstelling club

De DKW Club Nederland is een op 22 november 1975 opgerichte en in Hilversum gevestigde historische voertuigenclub.

De DKW Club Nederland stelt zich ten doel het bevorderen van het restau­reren, in stand houden en berijden van automobielen, motor- en bromfietsen, scooters en toebehoren van het merk DKW en/of Auto Union, mits voorzien van een tweetaktmotor.

De DKW Club Nederland houdt contact met haar leden middels het vijf maal per jaar uit te geven clubblad ‘Dat Kleine Wonder’, door het organiseren van toeristische ritten, evenementen en door een onderdelen­voorziening.