Activiteiten

DKW Club > Nieuws > ALV 2021 zondag 28 maart 13:00 uur.

ALV 2021 zondag 28 maart 13:00 uur.

Ook dit jaar zullen we onze Algemene Leden Vergadering, gedwongen door de geldende coronamaatregelen, net als vorig jaar op digitale wijze moeten laten plaatsvinden. We kiezen hiervoor boven het uitstellen tot het najaar omdat we ons willen houden aan onze wettelijke plicht en omdat we belangrijke beslissingen aan de leden willen voorleggen. Daarom hebben we gekozen voor een digitale vergadering via internet.

Het bestuur nodigt u van harte uit om deel te nemen aan deze alternatieve manier van vergaderen. Deze digitale ALV vindt plaats op zondag 28 maart om 13:00 uur. Om u aan te melden vult u onderstaande formulier in. Aanmelden kan tot 27 maart 13:00 uur.

De penningmeester (Bonny Bakker) en voorzitter (Harry Broers) zijn aftredend. Harry is herkiesbaar, Bonny niet. U kunt zich tot de vergadering kandidaatstellen voor de functie van bestuurslid. Het bestuur stelt Jeroen Doomernik voor als kandidaat voor de functie van penningmeester. Tevens zijn we op zoek naar een nieuw lid voor de kascommissie. Als u geïnteresseerd ben in een van deze functies kunt zich vooraf opgeven bij de secretaris.

In verband met de actualiteit hebben we een agendapunt toegevoegd. We kunnen als club een enorme partij motorfiets onderdelen aankopen. Het aankoopbedrag overstijgt echter het mandaat van het bestuur. Daarom zal het bestuur dit voorleggen aan de algemene ledenvergadering. Om een indruk te krijgen van de partij klikt u hier.

De agenda vindt u in het ledenportaal bij Documenten Algemeen.

Wij zien uw deelname met belangstelling tegemoet.

Het bestuur van DKW Club Nederland

Onder het aanmeldformulier vindt u instructies en aanwijzingen over de vergadering en het verloop ervan. Lees dit goed door.

Aanmelden:

  Ik wil deelnemen aan de online ALV op 28 maart 2021 en heb de deelname richtlijnen gelezen en geaccepteerd

   

  Belangrijke Informatie over de vergadering:                                                                  

  Gebruik bij voorkeur een vaste computer of laptop.

  Camera en microfoon heeft u niet nodig. Het is namelijk niet mogelijk om in te spreken tijdens de vergadering. U kunt de vergadering zien en horen via uw computer. 

  Vragen over de ALV-onderwerpen of overige vragen ontvangen wij graag vooraf, maar uiterlijk 25 maart. U kunt dat doen door een e-mail te sturen naar secretaris@dkwclub.nl. We zullen deze dan vóór of tijdens de Algemene LedenVergadering behandelen.

  Agenda en notulen. Als u deze nog eens vooraf wilt inzien, kunt u die vinden in het ledenportaal onder het kopje “documenten”, in de categorie “algemeen”.

  Bezwaren. Het bestuur heeft aangegeven waarom zij heeft gekozen voor een digitale versie van de verplichte ALV. Wij beseffen heel goed dat deze vorm voor sommige leden een drempel zal zijn. Aan de andere kant kunnen nu leden deelnemen die anders niet naar een ALV zouden komen. Indien u tegen deze wijze van vergaderen bezwaar heeft vernemen wij dat graag van u, onder vermelding van de redenen. Ook hiervoor kunt u een bericht sturen naar secretaris@dkwclub.nl. We kunnen dan kijken of we een oplossing kunnen bieden.

  Machtigen. Het kan voorkomen dat u niet zelf aan de vergadering kunt deelnemen maar toch uw mening wilt geven. U kunt dan iemand machtigen. Neem hiervoor contact op met secretaris@dkwclub.nl.

  Inloggen. Als u zich heeft aangemeld via het aanmeldformulier hierboven ontvangt u één dag vóór de vergadering een e-mail van de organisatie.  Onder aan het bericht vindt u een groene “knop”: inloggen. Klik hierop. In het volgende scherm kunt u een sms-code opvragen met de blauwe knop. U ontvangt dan een sms met uw persoonlijke toegangscode.  Die code vult u in op uw computer.  Daarmee krijgt u toegang tot de vergadering. Met deze 2 stappen authenticatie kan de organisatie controleren of alleen stemgerechtigde leden toegang krijgen tot de vergadering.

  Tijdens de vergadering kunt u ook opmerkingen maken over het onderwerp dat op dat moment behandeld wordt. Daarvoor kunt u uw opmerking intypen in de chatbox op het scherm. Uw opmerking is voor iedereen zichtbaar en er kan in de chatbox of door de voorzitter op gereageerd worden. U kunt geen gebruik maken van uw camera of microfoon.

  Stemmen tijdens de vergadering is mogelijk. Als er gestemd moet worden, verschijnt er een pop-up scherm. Alle leden kunnen hun keuze kenbaar maken door op het gewenste antwoord te klikken en deze keuze te bevestigen. De stemmen worden automatisch geteld en de uitslag wordt ook meteen kenbaar gemaakt.

   

  23 jul 2021
  Topkapi Films zoekt oldtimers Topkapi Films zoekt oldtimers
  Topkapi Films zoekt oldtimers

  De DKW Club is benaderd door Topkapi Films. Ze zijn op zoek naar voertuigen om te figureren in een Nederlandse televisi... Lees meer

  12 jun 2021
  12 juni, DKW evenement Ruinerwold. 12 juni, DKW evenement Ruinerwold.
  12 juni, DKW evenement Ruinerwold.

  Zaterdag 12 juni ging het dan echt gebeuren: De eerste keer dat ons mooie DKW magazijn in Ruinerwold de startlo... Lees meer

  29 mei 2021
  1e nieuwsbrief is een feit 1e nieuwsbrief is een feit
  1e nieuwsbrief is een feit

  Vanaf nu gaat de DKW Club Nederland regelmatig een nieuwsbrief rond sturen. Leden die zich daarvoor hebben opgegeven on... Lees meer