Magazijn

DKW Club > Magazijn > Spelregels magazijn

Spelregels magazijn

Spelregels magazijn DKW Club Nederland         Laatste update: 24-4-2022

Het magazijn van de DKW Club Nederland is gevestigd in Ruinerwold. Zowel voor auto- en motorfietsonderdelen en voor bromfietsonderdelen. Het magazijn heeft een contactpersoon, die zelf bepaalt wanneer en op welke manier hij door leden benaderd kan worden. De prijzen en de verkoopcondities (o.a. verzendmogelijkheden en -kosten) worden door de magazijnmedewerkers bepaald. De verzendkosten worden bepaald op basis van werkelijke kosten.

 1. Leden en het magazijn
 • Onderdelen worden uitsluitend verkocht aan leden van de DKW Club Nederland.
 • De onderdelen uit het magazijn zijn uitsluitend voor eigen gebruik. Doorverkoop wordt niet toegestaan. Indien dat geconstateerd wordt, kan er door magazijn en/of bestuur besloten worden dat er geen onderdelen aan dat betreffende lid meer worden verkocht. Aan leden die als handelaar te boek staan worden geen zeldzame onderdelen verkocht, tenzij expliciet voor eigen gebruik. Dit ter beoordeling aan de magazijnmedewerkers.
 • Leden dienen zich in het magazijn op verzoek van de medewerkers te legitimeren middels hun lidmaatschapskaart en een geldig ID.
 • Onderdelen kunnen van tevoren gereserveerd worden. Bij bezoek aan het magazijn kunnen de onderdelen vervolgens beoordeeld en al dan niet gekocht worden. Reserveringen vervallen automatisch na een periode van vier weken.
 • Leden dienen zich vóór aankoop te vergewissen van deugdelijkheid en geschiktheid van de onderdelen in het magazijn.
 • Leveringen per post dienen direct door de koper op hoeveelheid en beschadiging te worden gecontroleerd. Bij levering middels verzending dienen gebreken binnen 24 uur na ontvangst gemeld te worden. Retourzendingen dienen binnen 15 dagen te gebeuren.  Indien geen tijdige melding wordt gedaan of de retourzending te laat wordt verzonden, vervalt het recht op reclamatie.
 • Op het moment dat een onderdeel betaald is, is de koper eigenaar ervan.
 • Aangekochte onderdelen dienen direct of vooraf te worden betaald, bij voorkeur met pinbetaling of overboeking.
 • Ook onderdelen die worden verzonden dienen van tevoren betaald te worden, incl. verzendkosten. Buitenlandse leden kunnen ook betalen met Paypal.
 1. Garantiebepalingen en teruggaverecht
 • Op gebruikte onderdelen wordt geen garantie verleend. Ook kunnen die niet aan het magazijn teruggegeven worden.
 • Op New Old Stock onderdelen wordt geen garantie verleend. Deze onderdelen kunnen wel binnen een maand na aankoop, tegen overlegging van de aankoopbon, teruggegeven worden aan het magazijn. De aankoopprijs wordt dan vergoed, niet de eventuele verzendkosten.
 • Op nieuw gefabriceerde onderdelen verleent het magazijn geen garantie. Een eventuele garantie kan wel door de oorspronkelijke fabrikant of leverancier verleend worden. Deze onderdelen kunnen wel binnen een maand na aankoop, tegen overlegging van de aankoopbon, teruggegeven worden aan het magazijn. De aankoopprijs wordt dan vergoed, niet de eventuele verzendkosten.
 • Vergissingen in type-toepasbaarheid, die zijn toe te schrijven aan een fout gemaakt door het magazijn, worden schadeloos gesteld middels levering van het juiste product of terugbetaling van de aankoopsom.
 • Garantie vervalt indien het onderdeel in een voertuig of in andere producten is verwerkt of verwerkt geweest.
 • Het risico van verzenden ligt altijd bij de koper. Altijd standaard verzending, tenzij de koper andere voorwaarden wil (bijv. verzekeren of aangetekend). Dat kan tegen de geldende meerkosten. De keuze van de partij die de verzending verzorgt ligt bij het magazijn.
 • Aansprakelijkheid: het magazijn sluit elke aansprakelijkheid uit voor alle schade, hoe deze schade ook is ontstaan .
 1. Magazijnmedewerkers
 • Magazijnmedewerkers hebben geen commercieel belang in de club.
 • Alle in- en verkopen worden direct geboekt in het boekingssysteem, waardoor de financiële stand van zaken immer actueel is.
 • Kasgeld en contante betalingsmogelijkheden worden zo veel mogelijk beperkt.
 1. Inkoop van onderdelen
 • De magazijnmedewerkers bepalen zelf wie van hen onderdelen kunnen inkopen.
 1. Verkoop van bijzondere objecten

  Zeldzame, veelgevraagde onderdelen en complete voertuigen worden bij voorkeur verkocht in een veiling. Alle leden worden in kennis gesteld van de verkoop (via clubblad, Facebook, website, email of nieuwsbrief) en kunnen inschrijven met een bod op het object. De details van de veiling (afloop, tijdsduur, condities) worden door de magazijnmedewerkers bepaald en van tevoren aan de leden meegedeeld.

Bij twijfelgevallen en onduidelijkheden over in- en verkopen van onderdelen en over de toepassing van de richtlijnen beslissen de magazijnmedewerkers. Ook mogen zij in uitzonderlijke gevallen afwijken van hetgeen hierboven bepaald is. Conflicten tussen leden en magazijn, die niet onderling kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan het bestuur.

 

27 nov 2023
Veiling DKW Club van start Veiling DKW Club van start
Veiling DKW Club van start

Ook in 2023 is er wederom een veiling actief van de DKW Club Nederland. Net zoals in voorgaande edities is er weer een s... Lees meer

20 nov 2022
DKW veiling weer gestart DKW veiling weer gestart
DKW veiling weer gestart

De tweede veiling van de DKW Club Nederland is gestart. Tot 31 januari kan geboden worden op een keur van onderdelen di... Lees meer

25 apr 2022
Gezocht: sorteerbakjes voor ons magazijn Gezocht: sorteerbakjes voor ons magazijn
Gezocht: sorteerbakjes voor ons magazijn

Ons magazijn in Ruinerwold komt steeds meer op orde. Onderdelen worden uitgezocht en geordend. En om ze terug te kunnen... Lees meer