Algemene LedenVergadering 2020 dit jaar online

 

Hierboven kunt u de vergadering terugkijken.

 

Zoals u weet hadden we dit jaar nog niet de gelegenheid gehad om een ALV te organiseren. Door de coronacrisis is het onmogelijk gebleken om een fysieke vergadering uit te schrijven. En juist ook voor de veiligheid van onze leden zijn wij terughoudend in het organiseren van dit soort bijeenkomsten. We willen ook niet de grenzen opzoeken van het toelaatbare.

Daarom heeft het bestuur besloten om dit jaar onze ALV in een digitaal jasje te gieten. We zijn per slot van rekening als vereniging verplicht om verantwoording af te leggen en om besluiten aan de Algemene LedenVergadering voor te leggen.

 

Dat hebben we gedaan op:

zondag 22 november om 13:00 uur

Hieronder vindt u de oorspronkelijke tekst van de uitnodiging:

Uiteraard willen we alle leden de gelegenheid bieden om aan deze vergadering deel te nemen. We zullen dan ook een uitnodiging per post aan alle leden versturen. Deze zal omstreeks 12 november in de bus vallen.

Aanmelden is niet meer mogelijk. Alle deelnemers hebben een uitnodiging ontvangen.

Verdere details vindt u hieronder.

Informatie over de vergadering:

Gebruik bij voorkeur een vaste computer of laptop.

Camera en microfoon heeft u niet nodig. Het is namelijk niet mogelijk om in te spreken tijdens de vergadering. U kunt de vergadering zien en horen via uw computer. 

Vragen over de ALV-onderwerpen of overige vragen ontvangen wij graag vooraf, maar uiterlijk 19 november. U kunt dat doen door een e-mail te sturen naar  secretaris@dkwclub.nl. We zullen deze dan vóór of tijdens de Algemene LedenVergadering behandelen.

Agenda. We hebben de agenda en de toelichting al eerder dit jaar verstuurd. Voor de Online-ALV is deze iets aangepast. Als u deze nog eens vooraf wilt inzien, kunt u die vinden in het ledenportaal onder het kopje “documenten”, in de categorie “algemeen”. We zullen deze documenten ook aan de vergadering toevoegen zodat u ze vóór of tijdens de vergadering kunt raadplegen.

Bezwaren. Het bestuur heeft aangegeven waarom zij heeft gekozen voor een digitale versie van de verplichte ALV. Wij beseffen heel goed dat deze vorm voor sommige leden een drempel zal zijn. Aan de andere kant kunnen nu leden deelnemen die anders niet naar een ALV zouden komen. Indien u tegen deze wijze van vergaderen bezwaar heeft vernemen wij dat graag van u, onder vermelding van de redenen. Ook hiervoor kunt u een bericht sturen naar secretaris@dkwclub.nl. We kunnen dan kijken of we een oplossing kunnen bieden.

Machtigen. Het kan voorkomen dat u niet zelf aan de vergadering kunt deelnemen maar toch uw mening wilt geven. U kunt dan iemand machtigen. Neem hiervoor contact op met secretaris@dkwclub.nl.

Inloggen. Als u zich heeft aangemeld via het aanmeldformulier hierboven ontvangt u één dag vóór de vergadering een e-mail van de organisatie.  Onder aan het bericht vindt u een groene “knop”: inloggen. Klik hierop. In het volgende scherm kunt u een sms-code opvragen met de blauwe knop. U ontvangt dan een sms met uw persoonlijke toegangscode.  Die code vult u in op uw computer.  Daarmee krijgt u toegang tot de vergadering. Met deze 2 stappen authenticatie kan de organisatie controleren of alleen stemgerechtigde leden toegang krijgen tot de vergadering.

Tijdens de vergadering kunt u ook een vraag stellen over het onderwerp dat op dat moment behandeld wordt. Daarvoor kunt u uw vraag intypen in de chatbox op het scherm. Uw vraag is voor iedereen zichtbaar en kan in de chatbox of door de voorzitter beantwoord worden. U kunt geen gebruik maken van uw camera of microfoon.

Stemmen tijdens de vergadering is mogelijk. Als er gestemd moet worden, verschijnt er een pop-up scherm. Alle leden kunnen hun keuze kenbaar maken door op het gewenste antwoord te klikken en deze keuze te bevestigen. De stemmen worden automatisch geteld en de uitslag wordt ook meteen kenbaar gemaakt.